İnfertil Bireylerde Prostat Kanseri Riski Artıyor

| Sümeyye Karakaya |

Prostat kanseri ve infertilite, erkeklerin yaklaşık %10’unu etkileyen oldukça yaygın sağlık problemleridir. Androjen hormonuyla ilişkili bu iki hastalığın birlikte ortaya çıktığı vakalar uzun yıllardan beri araştırılıyordu. İsveç’te yapılan ve 1 milyondan fazla babanın dahil edildiği bir çalışmada [BMJ. 2019 Sep 25;366:l5214.], yardımcı üreme tekniklerini kullanarak ve normal yolla çocuk sahibi olan babaların, prostat kanseri olma riskleri karşılaştırılmıştır. Bu çalışmanın sonucunda, infertiliteden kaynaklı olarak yardımcı üreme tekniklerine başvuran babalarda prostat kanseri riskinde artış saptanmıştır. Çalışma kapsamında, 1994-2014 yılları arasında İsveç’te dünyaya gelen çocukların doğum kayıtları, kanser teşhisi konan hasta kayıtları ve yardımcı üreme tekniklerinin kullanıldığı hastaların kayıtları incelenmiştir. Çalışmada yardımcı üreme tekniklerinden İn Vitro Fertilizasyon ve İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu yöntemlerini kullanarak çocuk sahibi olan babaların verileri kullanılmıştır.

Araştırmanın sonuçlarına göre, yardımcı üreme tekniklerini kullanan babaların, normal yolla çocuk sahibi olan babalara kıyasla %30-60 daha yüksek prostat kanseri riski taşıdığı bildirilmiştir. Bununla beraber İntrasitoplazmik Sperm Enjeksiyonu ile çocuk sahibi olan babalarda kanserin ortaya çıkma yaşının kontrol grubundan iki sene daha erken olduğu saptanmıştır. Bu çalışma infertil erkeklerin, erken yaşta prostat kanseri olma açısından yüksek risk grubu olarak değerlendirilmesi gerektiğini ortaya koymaktadır. Yardımcı üreme tekniklerinden faydalanan bireyler infertil bireyler olduğundan, tekniğin kullanımı için başvuran kişilere prostat kanserinin erken teşhisine yönelik testlerin uygulanması erken tanı açısından kıymetli olacaktır. Erken tanı testlerinin uygulanması, bu uygulamaların etkinliğinin ölçülmesi ve diğer risk gruplarının tespit edilmesi için yapılacak olan araştırmalar önem taşımaktadır. ,

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir