Yapay Zeka Fakültesi

Yapay zeka, bir bilgisayarın veya bilgisayar kontrolündeki bir robotun çeşitli faaliyetleri zeki canlılara benzer şekilde yerine getirme kabiliyetidir. Google arama motoru, Apple Siri, Samsung Bixby gibi örnekleriyle yapay zeka uzun süredir hayatımızın içinde. “Daha fazla şeyi daha az ile yap” ilkesiyle ilerleyen teknoloji çağında yapay zeka bu amaca hizmet eden en önemli güç haline geldi. Yapay zekanın son yıllardaki hızlı yükselişi ise bu konudaki yatırımları beraberinde getiriyor. Massachusetts Teknoloji Enstitüsü (MIT), hesaplama sıklığı ve yapay zekanın yükselişi ile oluşan küresel fırsatları ve zorlukları incelemek için 1 milyar dolarlık bir taahhüt açıklamış ve Ekim, 2018’de yeni bir fakülte kuracaklarını duyurmuştu. MIT Schwarzman Bilgi İşlem Koleji adında açılacak yeni fakülteye tek bir bağışçı 350 milyon dolarlık bağışıyla destek oldu.

Yapay zeka fakültesinin üniversitede 1950’den beri gerçekleştirilen en büyük yapısal değişim olacağı düşünülüyor. Söz konusu değişimle yapay zeka üzerine özelleşmiş elli kişilik akademik pozisyonun açılması planlanıyor. Bu pozisyonların yarısı yeni açılacak dekanlığa bağlı kurulan yapay zeka fakültesinde yer alırken, diğer yarısı ise MIT’teki farklı fakülte ve bölümlerde bulunacak. Düzenlemelerde, MIT’teki diğer bölümlerin de bilgi işlem ve yapay zeka teknolojileri hakkında donanımlı hale getirilmesi amaçlanıyor. Bilgi işlem ve yapay zeka gelişimi konusunda sadece teknik bilgiler açısından değil aynı zamanda etik kurallar çerçevesinde de ilerleme sağlamayı hedefleyen fakültenin bilgisayar bilimi, yapay zeka, veri bilimi ve ilgili alanlarda çalışma için disiplinler arası bir merkez olması planlanıyor.

Yapay zeka fakültesi MIT’in pek çok bölüm, laboratuvar ve araştırma merkezini birleştirmeyi amaçlıyor. “Elektrik Mühendisliği ve Bilgisayar Bilimleri” vb. girişimler, “Bilgisayar Bilimi ve Yapay Zeka Laboratuvarı”, “Veri, Sistemler ve Toplum Enstitüsü”, “Operasyon Araştırma Merkezi”, “İstihbarat için Araştırma” gibi bir çok bölümün bu amaçla bir araya getirilmesi bekleniyor. MIT Başkanı Leo Rafael Reif bilgisayarın sadece uzmanların alanı olmadığını, hemen herkes tarafından yönetildiğini ve bu durumun da toplumu teknoloji konusunda huzursuz ettiğini söylüyor. Böylesi bir endişenin önüne geçebilmek adına fakültede, çeşitli disiplinleri ilerletmek veya geriye dönük analizler aracılığıyla yapılan hataları düzeltmek için bilgisayar ve yapay zekadan yararlanılması amaçlanıyor. Bu yüzden fakültenin, hızla dünyamızı değiştiren bilgi işlem alanındaki ilerlemelerin yanında geleceğin çığır açan teknolojilerinin sorumlu bir şekilde uygulanmasını sağlamak için ahlak ve politika içerikli eğitim ve araştırmayı da içeren bir merkez olması planlanıyor.

Yeni kurulacak fakültede bunları sağlamak için makine öğrenimindeki ilerlemelerin sonuçlarını incelemek ve yapay zekanın etiğine yönelik politikaları şekillendirmek; bilgi işlem ve yapay zekayı diğer disiplinler ile birleştirerek yeni müfredatlar oluşturmak; araştırmalara hizmet edecek insanları işbirliği için teşvik etmek ve araştırmacılara burs imkanları sağlamak gibi hedefler ortaya konuluyor.
Eylül 2019’da açılacak fakültenin yeni tesis projesinin 2022 yılında tamamlanması planlanıyor. Bilgi işlem ve yapay zekayı her akademik disipline entegre etmeyi, gelişen teknolojide bilgi işlem ve yapay zekanın ahlaki ve felsefi etkilerini incelemeyi amaçlayan bu projenin kısa ve uzun vadeli sonuçları merak ediliyor.

Rabia Büşra Şahin

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir