Çocuk için Uygun Mahalle Aranıyor

Nilüfer Yıldırım

Yaşadığımız çevrede komşularla olan ilişkimiz, iyilik halimizi biyopsikososyal yönden etkileyen önemli bir faktördür. Toplum sağlığıyla ilgilenen kişiler, şehir planlayıcıları, şehir uzmanları ve belediyeler de popülasyonun uzun dönemde iyilik halini ve mutluluğunu artıran mahalle memnuniyeti ve ilişkili özellikleri belirlemekle yakından ilgilenmişlerdir. Çocuk sahibi olmanın ya da ebeveyn olmanın mahalle memnuniyeti ile ilişkili olup olmadığını açıklığa kavuşturmak için Zachary P. Neal ve Jennifer Watling Neal bir çalışma yapmışlar ve bu çalışmanın sonuçlarını PloS One dergisinde yayımlamışlardır [PLoS One. 2022 Sep 7;17(9):e0273082].

Araştırma 8 ile 25 Mayıs 2020 tarihleri arasında Michigan Eyaletinde 1000 yetişkin ile gerçekleştirilmiş ve katılımcılara temel olarak “çocuk sahibi veya ebeveyn olmanın mahalle memnuniyeti için gerçekten önemli olup olmadığı?” sorusu sorulmuştur.  Örneklem üreme durumlarına göre iki ana gruba ve üç alt gruba ayrılarak toplamda altı gruba bölünmüştür: Birinci grupta evinde çocuğu olan aileler eş ebeveynler, tek/bekar ebeveynler, ebeveyn olmayan (yetişkin kardeş ya da teyze/amca ile yaşayanlar) aileler olarak sınıflandırılmıştır. İkinci grupta yer alan evinde çocuğu olmayan aileler ise boş yuvalar (çocuğu taşınanlar), henüz ebeveyn olmayan ama ileride çocuk sahibi olmayı planlayanlar, çocuk sahibi olmak isteyen ama çocuğu olamayanlar ve çocuk sahibi olmak istemeyenler şeklinde kategorize edilmiştir. Araştırmada üreme durumunun mahalle memnuniyeti ile ilişkisi, her grubun ne kadar memnun olduğu ve hangi grupların farklılık gösterdiği gibi konular irdelenmiştir. Mahalle memnuniyeti ve Yaşamdan Memnuniyet Ölçeği kullanılarak, çocuk varlığı ile çocuk sayısını değişkenlerle irdeleyen iki farklı regresyon modeli kullanılmıştır.  Araştırmada ebeveyn olan ve olmayan gruplar arasında önemli bir heterojenlik bulunmuştur. Elde edilen verilere göre ortalama olarak mahallelerinden en çok memnun olanlar eş ebeveynlerdir. Diğer gruplara nispeten daha az mahalle memnuniyeti yaşayan gruplar sırasıyla çocuk sahibi olmak istemeyen bireyler ve tek/bekar ebeveynler olarak bulunmuştur.

Dolayısıyla kişinin yaşadığı çevre ile kurduğu bağın çocuk sahibi olmak ya da olmamak gibi çok temel dönüşümlerde etkin rol oynadığı, aynı şekilde çocuk sahibi olmanın da yaşanılan çevreye duyulan memnuniyeti etkilediği söylenebilir.

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir