Kilo Kontrolünde Kahvaltı Altın Öğün Olmayabilir

21. yüzyılın en önemli sağlık sorunlarından birisi de obezitedir. Yüksek gelirli ülkelerde, tüm yaş gruplarında görülme olasılığı son yıllarda artış gösterdiği için halk sağlığı kuruluşları obeziteye çözümler aramaktadır.

Obeziteyi önlemek ve yönetmek için geliştirilen stratejilerden birisi de düzenli olarak kahvaltı yapmaktır. Avustralya, ABD ve İngiltere gibi ülkelerin otoriteleri düzenli kahvaltının obeziteye karşı önleyici bir faktör olduğunu ifade etmişlerdir. Kahvaltı yapılmamasının, günün ilerleyen saatlerinde daha fazla enerji tüketimine sebep olduğu varsayımından yola çıkılarak geliştirilen bu hipotez acaba ne kadar doğrudur? Soruya yanıt bulabilmek için Avustralya’nın Melbourne şehrindeki Monash Üniversitesi’nde, halk sağlığı üzerine çalışmalar yürüten 7 doktor tarafından 1990 ile 2018 arasında Pubmed ve Ovid Medline’da indekslenen makaleler taranmıştır. [BMJ, 2018 Nov 29; 364:l42] Yayınlanmamış ya da devam etmekte olan çalışmaların varlığı da düşünülerek, bu çalışmalara ulaşmak için clinicaltrials. gov ve Dünya Sağlık Örgütü’nün arama portalı kullanılmıştır. Her iki taramada da sadece bir arama terimi kullanılmıştı, o da ‘kahvaltı’ idi. Taramalar sonucu ortaya çıkan derlemede dikkate alınan kesim yüksek gelirli ülkelerde yaşayan yetişkinlerdi.

Araştırmacılar farklı toplulukları incelemişlerdir, örneğin 2014 yılında Dhurandhar yüksek kilolu ve obez olan yetişkinler üzerinde çalışmalarını yaparken, 2005 yılında Farschi hastane çalışanları üzerinde kahvaltı yapımının kilo kaybı üzerine etkisini incelemiştir. Araştırmalar incelendiğinde ortaya çıkan sonuç, otoritelerin söylemlerinden farklı olmuştur. Kahvaltı yapan veya yapmaların karşılıklı olarak incelendiği makalede, gün içinde kahvaltı yapmanın kilo kaybına sebep olmadığı ortaya çıkmıştır. Kahvaltı yapmamanın da kilo alımına sebep olmadığı görülmüş, böylece iki fikri de destekleyecek kanıt bulunamamıştır. Yedi haftalık bir takip sonucunda elde edilen sonuçlara göre kahvaltı yapmayan kişiler lehine küçük derecede ağırlık artışı gözlenmiştir (yaklaşık 0.44 kg). Vücut kitle indeksine dayanarak bir analiz yapıldığında ise kahvaltı yapımının kilo alımı üzerinde belirgin bir etkisi olmadığı ortaya çıkmıştır.

Araştırmada yanıt aranan bir diğer nokta ise düzenli kahvaltı yapımının gün içerisindeki enerji alımına etkisi incelenmiştir. Yapılan derleme çalışmasında kahvaltı yapımının günlük enerji alımını arttırdığına dair kanıtlar ortaya çıkartılmıştır. Fakat kahvaltı yokluğunun günlük kalori alımının artmasıyla ilişkili olduğunu gösteren hiçbir kanıt elde edilememiştir.

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir