Bebeğin Sağlığını Sadece Anne Yaşı mı Etkiliyor?

Nilüfer Yıldırım

Günümüzde çocuk sahibi olma yaşı giderek artmaktadır. Artan anne yaşı ile bebekte kromozom anomalilerinin, özellikle de down sendromunun arttığını gösteren araştırmalar bulunmaktadır. Bebek sağlığı üzerine ileri anne yaşının etkilerini inceleyen birçok araştırma olmasına rağmen ileri baba yaşının anne ve bebek sağlığına etkisini inceleyen çalışma sayısı sınırlıdır.

Micheal L. ve arkadaşları tarafından Ekim 2018’de British Medical Journal’de yapılan çalışmada [BMJ. 2018 Oct 31;363:k4372.] ileri baba yaşının anne ve bebek sağlığı üzerine etkileri araştırılmış, 40 milyondan fazla canlı doğumun kayıtları retrospektif olarak incelenmiştir. Bu çalışmada kabul edilen optimum baba yaş aralığı 25-34’tür. Annenin gebelik sürecindeki sağlık durumunu değerlendirmek için gestasyonel diyabet, preeklampsi ve eklampsi mevcudiyeti araştırılmıştır. Bebek sağlığı için ise bebeğin doğum haftası, doğum ağırlığı, Apgar skoru, ventilasyon ihtiyacı, yoğun bakım ünitesine yatışı ve postpartum antibiyotik kullanım ihtiyaçları değerlendirilmiştir.

Araştırmanın sonuçlarına göre, babası 35 yaş ve üzeri olan bebeklerde doğum ağırlığı ve Apgar skorunda azalış; ventilasyon ve yoğun bakım ihtiyacında, antibiyotik kullanımında, erken doğum ve ölüm oranlarında artış gözlenmiştir. 55 yaş ve üstü olan babaların bebeklerinin tıbbı bakıma ihtiyaç oranı daha yüksek bulunmuştur. Anne sağlığıyla ilgili olarak ise, 45 yaş ve üstü babaların eşlerinde daha genç babaların eşlerine kıyasla, gestasyonel diyabet daha fazla görülmüş fakat preeklampsi ve eklampsiye dair herhangi bir anlamlı sonuç bulunamamıştır.

Sonuç olarak 45 yaş ve üzerinde baba olmanın, anne ve bebek sağlığı açısından olumsuz etkiler yarattığı tespit edilmiştir. İleri yaş babalığın toplumdaki artışının neden olacağı kümülatif riskin hem ekonomik hem de genel halk sağlığı açısından önemli olduğu vurgulanmıştır. Nilüfer Yıldırım

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir