Dr. ChatGPT, Danışmadan Bekleniyorsunuz!

Huzeyfe Keleş

Başlamadan önce bildirmemiz gereken çarpıcı bir haberimiz var! Yapay zeka, mevcut sayımızı yazarken internlik dönemindeydi ve bunu “Stajyer Doktor: ChatGPT” yazısıyla sizlere duyuracaktık. Ancak yeni sayıya geçmeden yapay zekamız mezun oldu ve çoktan muayenelere başladı. Görünen o ki, teknolojik zaman dilimi dünyadakinden hayli hızlı ve heyecanlı ilerliyor!

Yapay zeka özellikle son zamanlarda kat ettiği ilerleme ile gündemde büyük bir yer tutmaya başladı. Sorduğunuz sorulara cevaplar veriyor, sizinle muhabbet ediyor, hikayeler yazıyor, makale özetliyor, hatta sizin için makale bile oluşturabiliyor. Yapay zeka bu kadar hızlı ilerlerken birçok sektör yapay zekayı verimliliklerini artırmak için araç olarak kullanmaya çalışmaktadır. Sağlık sektörü de yoğunlaşan muayene yükünü hafifletmek ve hastalara daha detaylı hizmet sunabilmek için yapay zeka üzerine yoğunlaşmış durumdadır.

Geçtigimiz günlerde JAMA’da bu konuyla ilgili bir çalışma yayımlandı [JAMA Intern Med. 2023 Apr 28;e231838]. Yapay zekanın muayene yeteneğini test etmeyi amaçlayan araştırmacılar hasta gizliliği sebebiyle klinik vakalarla çalışmayı gerçekleştiremediklerini belirtmiştir. Bu yüzden çalışmayı sosyal medya platformu Reddit’ten aldıkları sorularla gerçekleştirmişler. Platformdaki r/AskDocs subredditinde insanlar sağlıkla ilgili sorular sormuş, araştırmacılar da bu subredditte 200 soruyu ve sadece moderatörler tarafından teyitlenmiş doktorların cevaplarını çalışmaya dahil etmiştir. Yanıt olarak Subredditten alınan sorular, doktor cevapları ile yapay zeka cevapları üç doktordan oluşan değerlendirme kurulu tarafından incelenmiştir. Cevapların doktorlardan mı yoksa yapay zekadan mı geldiği bilinmeyecek şekilde düzenlenmiş ve bu şekilde bir körleme yapılarak değerlendirme ekibine gönderilmiştir. Alınan cevaplar üç aşamalı bir sureç üzerinden değerlendirmeye tabi tutulmuştur: Hangi cevap daha iyi, cevaptaki bilginin kalitesi hangi düzeyde (1: çok zayıf – 5: çok güçlü), cevaptaki empati ve hastaya karşı tutum hangi düzeyde (1 çok zayıf – 5 çok güçlü).

Sonuç olarak değerlendirme kurulu, %78,6 oranında yapay zeka cevabının daha iyi olduğunu belirtmiştir. Bilgi kalitesi skorlarında doktorların ortalaması 3,26 iken, yapay zekanın ortalaması 4,13 olarak verilmiştir. Empati konusunda ise doktorların ortalaması 2,15 çıkarken yapay zekanın ortalaması 3,65 olarak bulunmuştur. Bu iki değerin de istatistiksel olarak anlamlı olduğu gösterilmiştir. Sonuçlara bakıldığında, yapay zeka hem doktorlardan daha kaliteli cevaplar vermiş hem de hastalara daha anlayışlı yaklaşmıştır.

Çalışmanın sonucuna göre yapay zekanın doktorlara muayene süreçlerinde pek çok açıdan yardımcı olabileceği düşünülmektedir. Ancak klinik kullanıma geçmeden önce daha detaylı araştırmaların yapılması gerekmektedir. Direkt muayene yapmasa bile yapay zeka uygulamalarının doktorlara öncü olabilecek bir şablon getirerek muayeneyi hızlandırabileceği öngörülmektedir. Böylece hastalara daha hızlı yardımcı olunabilecek ve dikkate değer ölçüde sağlık giderleri azaltılabilecektir.

admin

H. deneme

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir